Velkommen

Her bor Højerne

Benni info

Forum

Alternativ vurdering af byggeretsprisen

Teddy og Benni GF forslag okt. 2009

Udvidet begrundelse:
Prisudvikling ”ex. forurening”
Markedspris i området
Rådighedsbeløb
Bolig på forurenet grund
Konklusion::
Ny lejekontrakt, nej tak

Formål:

Formålet med forslaget er, at give bestyrelsen tilsagn om, at de kan anvende  17.500 kr. til, at indhente en alternativ forenklet vurderingspris, baseret på det fremlagte forslag således, at det kan sandsynliggøres, at prisen som KK fastsætter, er i overensstemmelse med markedsprisen.

Hvis den alternative vurderingspris er lavere, end den KK kommer med, kan vi vælge, om vi vil bruge det i forhandlinger, hvis det er samme pris eller  højere, er det jo rart, at vide at KK har givet os en god pris.

Forslaget:

Frederikshøj afsætter 17.500 kr. til betaling til Sadolin & Albæk for vurdering af grundprisen/ byggeretsprisen for en tom grund i Frederikshøj.

 

Begrundelse:

Jeg har været i kontakt med Sadolin & Albæk, der vurderer grunde og byggeretspriser for Københavns Kommune. Ifølge dette firma steg grundpriserne voldsomt fra 2003 frem til 2007. Derefter faldt priserne. Det vil være mere reelt hvis byggeretspriserne – som vores kommende haveleje er baseret på – vurderes på de aktuelle byggeretspriser frem for byggeretspriserne på det tidspunkt, hvor priserne toppede. (Byggeretsprisen angiver retten til at bygge 1 m2 bolig)

 

Med hensyn til byggeretsprisen siger de to vurderinger, der har været i Frederikshøj følgende:

DTZ mener, at byggeretsprisen er 8.000-9.000 kr. pr. m2 byggeret (pr. 1.10.2007). Det betyder, at en typisk grund på 350 m2, hvor der kan bygges 35% eller 122,50 m2 er vurderet til ca. 1 mill. Kr.

Leif Olsen mener, at byggeretsprisen er 6.000 kr. pr. m2 byggeret (pr. april 2006). Han vurderer dermed en typisk grund til 735.000 kr.

 

Københavns Kommune går i deres udgangspunkt ud fra en pris mellem de to vurderingsfirmaer. (Der er tale om prisen for en grund uden hus). Men jeg tror ikke mange i Frederikshøj mener, at vores grunde er så værdifulde – forurenede grunde med begrænsede byggeudfoldelser pga. underliggende hovedkloakker, nødvendig dræning af flere grunde osv.

 

Vi vil overfor Sadolin & Albæk gøre opmærksom på, at vi er forurenet på vidensniveau 2.